гъэлъхъутын


гъэлъхъутын

еплъ лъхъут
пшынэр гъагъын, гум хыхьэу еуэн
плач, задушевная игра музыкального инструмента

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.